Условия за ползване

МОЛЯ, ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ САЙТ, ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ

Приемане на условията

Ай Пи Си Партнерс поддържа този уебсайт за лична употреба. Вашият достъп до този сайт и използването му е предмет на следните Условия за ползване. Ай Пи Си Партнерс си запазва правото да актуализира тези Условия за ползване по всяко време, без предизвестие. Най-актуалната версия на Условията за ползване могат да бъдат достъпни чрез щракване въвху „Условия за позлване“, връзката се намира в долната част на сайта. Чрез ползването на този сайт, Вие приемате без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с Условията на ползване, моля не използвайте този сайт.

Точността и пълнотата на информацията

Докато Ай Пи Си Партнерс се стреми да гарантира, че информацията, съдържаща се в този сайт е точна и надеждна, Ай Пи Си Партнерс не дава никакви гаранции по отношение на точността, коректността или надеждността, по отношение на такава информация и не поема отговорност за пропуски или грешки в съдържанието на този сайт.

Модификация на сайта

Ай Пи Си Партнерс периодично ще актуализира информацията, услугите и ресурсите, съдържащи се в този сайт и си запазва правото да прави такива промени, без никакво задължение да уведомява минали настоящи или потенциални посетители.

Вашето използване на сайта

Можете да изтеглите съдържание от сайта за нетърговски цели и само за лично ползване, при условие, че авторските права са запазени и източникът е видим. Вие се съгласявате, че няма да модифицирате, продавате и разпространявате материали от сайта, без предварително писмено разрешение от Ай Пи Си Партнерс.

Незаконна или забранена употреба

Като условие за вашето ползване на сайта е той да не се използва за незаконни или забранени цели.

Условия за ползване

Ай Пи Си Партнерс отхвърля всякаква отговорност за загубите или вредите, произтичащи или свързани по някакъв начин с: (A) Грешките или пропуските в съдържанието на този сайт, включително, но не само технически неточности и печатни грешки (Б) Ай Пи Си Партнерс не отговаря за трети страни, уебсайтове и съдържание, които пряко или непряко са свързани с www.ipc.bg чрез линкове и не само. (В) Липсата на сайта или някаква част от него (Г) Вашето използване на сайта (Д) Използването на всякакво оборудване или софтуер във връзка със сайта.

Ограничена отговорност

В никакъв случай и при никаква правна или справедлива теория, независимо дали са е в закононарушение или договор, Ай Пи Си Партнерс не носи никаква отговорност за каквито и да било преки или косвени щети, произтичащи от използването на информацията, съдържаща се тук (включително обезщетения за пропуснати ползи, оронване на авторитет, загуба на данни, точност на резултатите, компютърна повреда или неизправност).

Обезщетение

Вие се съгласявате да не предявявате каквито и да било претенции към Ай Пи Си Партнерс под формата и не само на искове, разходи и разноски, включително и адвокатски такси, произтичащи и свързани с Вашето ползване на сайта.

Авторско право

Ако не е отбелязано друго, графиките, текста и снимките, съдържащи се в този сайт са собственост на Ай Пи Си Партнерс. Освен за лична употреба тази информация не може да бъде копирана, разпространявана и променяна под каквато и да е форма, без предварително писмено разрешение от Ай Пи Си Партнерс.

Връзки към сайтове на трети страни

За удобство на потребителите, тази уеб страница може да Ви свърже с други сайтове, притежавани от трети страни. Ай Пи Си Партнерс не носи отговорност за тяхното съдържание и поддръжка. Поемате тяхното ползване на свой собствен риск.