Новини

Доклад за град София за второто полугодие на 2023 г.

04.03.2024

Инвестиционен пазар

Предпазливото поведение, наблюдавано при инвеститорите през първото полугодие на 2023 г., продължи и през второто полугодие. Основната причина за това изглежда е високата цена на финансиране, тъй като лихвените проценти за инвеститорите са достигнали 6,5 – 7,5%, което основно стопява потенциалната възвръщаемост почти изцяло.

Общата инвестиционна активност за 2023 г. достигна 167 млн. евро. Приблизително 47% от общата дейност е концентрирана в офис сегмента (79 млн.), като от тях близо 100% са сделки в София.

През 2023 г. офис сегментът е с най-голям дял сделки –  79 млн. евро, следван от хотелския сегмент –  42,5 млн. евро и сектора на търговски площи  – 39 млн. евро. Продължавайки тенденцията от първото полугодие на 2023 г., имаше само няколко малки транзакции в индустриалния сегмент и общата активност в сектора е под 10 млн. евро за цялата година.

 

 

Пазар на офисни площи

Втората половина на 2023 г.  е почти сходна на  първата – започна много бавно и се засили през последното тримесечие на годината. Обемът на транзакциите  за второто полугодие на 2023 г. възлизат на 67 818,00 кв.м.

Както обикновено, Цариградско шосе и Хладилника са лидери по обем на сделките, като почти 50% от новите сделки за отдаване на площи под наем са сключени за имоти в тези райони. Намаляване на нивата на незаетост се наблюдава на Цариградско шосе (28%), Хладилника (9%), Бизнес парк София (10%).

Текущият наличен фонд от модерни офис площи за отдаване под наем в София достига 2,12 млн. кв.м. към края на втората половина на 2023 г., от които 61% се считат за клас А.

Строителната активност през второто полугодие на 2023 г. леко намаля, тъй като беше регистрирано само едно започнато строителство и много малък обем на завършеното строителство, и сега възлиза на 224 900,00 кв.м. Около 58% от тях се очаква да бъдат доставени през 2024 г. Обемът на замразените проекти остава същият – 42 000,00 кв.м., но през втората половина на 2023 годината са получени разрешения за строеж на близо 67 000,00 кв.м.

Най-голяма строителна активност продължава да се наблюдава в районите на Цариградско шосе и Хладилника, където се извършва почти половината от цялото строителство.

 

Пазар на търговски площи

През втората половина на 2023 г. тенденцията на бързо развиващи се ритейл паркове продължи, като в цялата страна бяха открити нови площи с обща площ от 62 210,00 кв.м.

В България към края на второто полугодие на 2023 г. има повече от 50 ритейл парка които са с РЗП над 472 210,00 кв.м. Важно е да се отбележи, че те са разпространени в цялата страна.

Общата наличност в ритейл паркове в София възлиза на 87 370,00 кв.м. Четири ритейл парка имат 99% заетост. Потребителското търсене е насочено към дискаунт вериги, дрогерии, спортни магазини, супермаркети, както и специализирани магазини за мебели и интериор.

През втората половина на 2023 г. в София нямаше новопостроени търговски центрове, като тази тенденция ще продължи и през 2024 г. Търговците на дребно се концентрират изключително върху ритейл паркове. Независимо от това, през втората половина на 2023 г. се случи голямо изключение, когато за първи път от значителен период беше открит нов ритейл парк в София – Ритейл парк Княжево с  отдаваема площ 7 370,00 кв.м.

През втората половина на 2023 г. в страната бяха открити осем ритейл парка: Ритейл Парк Княжево, Ритейл Парк Арена, Ритейл Парк Дупница Експрес, Холидей Парк Хасково, Ритейл Парк Карлово, Ритейл Парк Силистра, Ритейл Парк Чирпан, Ритейл Парк Елин Пелин, с обща разгъната застроена площ от 62 210,00  кв.м.

Проектите за ритейл паркове, планирани за София, са с обща отдаваема площ от 194 400,00 кв.м. Откриването им се очаква в края на 2024 г. или началото на 2025 г.

 

 

Индустриални площи

През втората половина на 2023 г. нетната заетост достигна 83 000,00 кв.м. Индустрии като транспорт, логистика, търговия на дребно, производство и куриерски услуги допринесоха тези нива на заетост, като значителни 84% от тях обаче се използват от собствениците им. Коефициентът на незаетост е 2,3%.

През втората половина на 2023 г. общият размер на финализираните индустриални проекти възлиза на 67 900 кв.м., отразявайки едновременното нарастване на търсенето. Обемът на проектите в процес на изграждане е 293 000,00 кв.м. и се очаква да бъдат завършени през 2024 - 2025 г.

В перспектива цената на новопостроените складови площи клас А в района на Околовръстния път на София се очаква да остане в рамките на 5,4-5,9 евро / кв.м. Междувременно, наемите за обекти, намиращи се извън тази граница, се предвижда да паднат в диапазона от 4,9-5,4 евро / кв.м.

 

 

Жилищни имоти

Жилищният пазар продължи да показва растеж и устойчивост през 2023 г., въпреки глобалните конфликти и признаците на рецесия в ЕС. През 2023 г. в София бяха въвденени в експлоатация 5 834  нови жилища, почти колкото през 2022 г. (+0,6%).

В София се въвеждат в експлоатация предимно двустайни и тристайни жилища, в сравнение с  останалите нововъведени жилища. Общо през 2023 г. са въведени в експлоатация 2391 двустайни жилища, което представлява 41% от всички нововъведени жилища, 1988 тристайни жилища или 34,1% от общия брой, 616 четиристайни жилища (10,6%) и 339 ателиета ( 5,8%).

Последните места в класацията са заети от петстайните жилища с 275 броя (4,7%) и шестстайните с 225 броя (3,9%).

 

Средната цена на апартаментите в София за 4-то тримесечие на 2023 г. е 1930,00 евро/ кв.м., което е ръст от 7% спрямо 4-то тримесечие на 2022 г., когато средната цена е била 1800,00 евро/ кв.м. Цените са се повишили с 21% през четвъртото тримесечие на 2023 г. в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г.

Докладът може да бъде изтеглен тук

  1. iO Partners Sofia City Report H2 2023.pdf

Доклад за град София за второто полугодие на 2023 г.

04.03.2024

Инвестиционен пазар Предпазливото поведение, наблюдавано при инвеститорите през първото полугодие на 2023 г., продължи и през второто полугодие. Основната причина за това изглежда е високата цена на финансиране, тъй като лихвените проценти за инвеститорите са достигнали 6,5 – 7,5%, което осно...

Научи повече

Доклад за град София за първото полугодие на 2023 г.

11.09.2023

Инвестиционен пазар През първата половина на 2023 г. се наблюдава умерена инвестиционна активност, като повечето сделки са съсредоточени в офис сегмента. Предпазливото поведение на инвеститорите може да се обясни с очакванията им за глобално икономическо забавяне и потенциално повишение в размера н...

Научи повече

Доклад за град София за второто полугодие на 2022 г.

03.03.2023

Очаква се завършването на нови ритейл паркове Общият запас от търговски площи в България възлиза на над 1,17 млн. кв.м., от които 542 800 кв.м. са разположени в град София. С наличност от 815 000 кв.м. площи в цялата страна, сегментът на търговските центрове не добави никакви нови завършени площи ...

Научи повече