Новини

Доклад за град София за второто полугодие на 2022 г.

03.03.2023

Очаква се завършването на нови ритейл паркове

Общият запас от търговски площи в България възлиза на над 1,17 млн. кв.м., от които 542 800 кв.м. са разположени в град София.

С наличност от 815 000 кв.м. площи в цялата страна, сегментът на търговските центрове не добави никакви нови завършени площи през последните няколко години, това важи и за 2022 г., като тази тенденция ще продължи и през 2023 г.

До края на 2022 г. ритейл парковете в България достигнаха площ от 355 500 кв.м. Общо около 187 000 кв.м. са в процес на проектиране и строителство. Планираните до края на 2024 г. или за началото на 2025 г. проекти за ритейл паркове в София са с обща отдаваема площ от 130 000 кв.м.

През последните месеци на 2022 г. нивото на незаетите търговски площи в София се повиши до 6,6%.

 

Значителна активност на пазара за индустриални площи в София

Общият обем на отдадените под наем площи и завършените собствени площи в град София е около 104 000 кв.м. през четвъртото тримесечие на 2022 г., което е безпрецедентен резултат за едно тримесечие, като за втората половина на годината общият обем достига почти 140 000 кв.м.

Общата наличност на модерни индустриални площи в България към края на втората половина на 2022 г. достигна 1 730 000 кв.м.

Към края на 2022 г. завършените нови обекти са с площ от 320 000 кв.м. Въпреки това, повече от 60% от тях са предназначени за ползване от собствениците им.

Наемите продължиха да нарастват през втората половина на 2022 г., като продължиха тенденцията от първото шестмесечие на годината. Така наемите на имоти с първокласна логистика в град София достигнаха 5,0 евро/кв.м. за средни по размер обекти и 4,75 евро/кв.м. за обекти над 10 000 кв.м.

Първичната доходност също отбелязва леко повишение, достигайки 7,5%, което е с 25 базисни пункта повече от предходното тримесечие.

Нивото на незаетите недвижими имоти в град София достига 0,50% през последното тримесечие на 2022 г.

 

Жилищният пазар показва устойчивост и ръст на цените при новопостроените жилища

Търсенето на жилищни имоти през 2022 г. все още остава много силно, като приблизително 70% от купувачите предпочитат да заплатят цената веднага.

За цялата 2022 г. в София са продадени общо 31 100 жилищни имоти, което е спад с 15,5% спрямо 2021 г.

По отношение на новопостроените брутни площи, третото тримесечие на 2022 г., което е последното тримесечие, за което има данни, регистрира съществено увеличение от 60% в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. Общото количество площи ново строителство, предложени на пазара в град София през третото тримесечие на 2022 г., достига 150 200 кв.м., докато през третото тримесечие на 2021 те са били само 94 100 кв.м.

В краткосрочен и средносрочен план предвиждаме, че търсенето на нови жилищни имоти ще бъде повлияно от непрекъснатото повишаване на основния лихвен процент, съчетано с високите нива на инфлация.

Средната продажна цена на квадратен метър през четвъртото тримесечие на 2022 г. се увеличава до приблизително 1800 евро/кв.м., в сравнение със средна цена от 1660 евро/кв.м. за първото тримесечие на 2022 г., което представлява увеличение на годишна база от 8,4%.

Докладът може да бъде изтеглен тук

  1. Sofia City Report H2 2022.pdf

Доклад за град София за второто полугодие на 2023 г.

04.03.2024

Инвестиционен пазар Предпазливото поведение, наблюдавано при инвеститорите през първото полугодие на 2023 г., продължи и през второто полугодие. Основната причина за това изглежда е високата цена на финансиране, тъй като лихвените проценти за инвеститорите са достигнали 6,5 – 7,5%, което осно...

Научи повече

Доклад за град София за първото полугодие на 2023 г.

11.09.2023

Инвестиционен пазар През първата половина на 2023 г. се наблюдава умерена инвестиционна активност, като повечето сделки са съсредоточени в офис сегмента. Предпазливото поведение на инвеститорите може да се обясни с очакванията им за глобално икономическо забавяне и потенциално повишение в размера н...

Научи повече

Доклад за град София за второто полугодие на 2022 г.

03.03.2023

Очаква се завършването на нови ритейл паркове Общият запас от търговски площи в България възлиза на над 1,17 млн. кв.м., от които 542 800 кв.м. са разположени в град София. С наличност от 815 000 кв.м. площи в цялата страна, сегментът на търговските центрове не добави никакви нови завършени площи ...

Научи повече