Новини

Какво се случва с пазара на офис площи през 2019

31.03.2020

През второто тримесечие на 2019 г. се увеличава обема на офис площите. Към момента се изграждат над 450 000 кв.м., предвидени за въвеждане в експлоатация до края на 2022 г. Още около 400 000 кв. м. са планираните за изграждане за тях няма издадени разрешителни за строеж и не са стартирани строителни дейности.

По данни на националния статистически институт през първото тримесечие на 2019 г. са издадени 28 разрешителни за строеж на офис и административни сгради в страната с обща разгъната застроена площ 67 404 кв.м., наблюдава се ръст от 8% спрямо същия период на миналата година. Само за сравнение с този период на 2017 и 2016 г. се отчита спад съответно от 3% и 35%.

През второто тримесечие на годината на пазара са въведени 23 000 кв.м. офис площи, нетно са усвоени 27 000 кв.м. в резултат на това делът на свободните офис площи се понижи до 9,1 %. За разглеждания период свободните офис площи в столицата са 9.9%. При сградите Клас А нивата са под 9%. Очакваме активността на наемния пазар да се засили през третото и четвъртото тримесечие, които традиционно са по-динамични.

Най-голяма част от новите проекти са с локация по ключовите булеварди с добри транспортни връзки. Района около Бизнес парка е във фокуса на инвеститорите, пред следващите години активно ще се реализират нови офисни проекти в кв. „Хладилника“.

Оклоло една трета от собствениците и инвеститорите в офисни сгради в София обмислят инвестиция в други градове. На национално ниво най-сериозен интерес предизвикват Пловдив и Варна осигуряващи подходящи условия за развитие на наемателите.

 

Търсенето на офис площи през периода остана относително стабилно. Най-активни на наемния пазар са компаниите от технологичния и аутсорсинг сектора, с около 53% от новонаетите площи,  които търсят възможности за разширение или консолидация на бизнеса си. Тези наематели имат конкретни изисквания към офис средата. Запознати са с проектите на много ранен етап, сключват договори за наем на офисни помещения преди разрешението за ползване. Това е знак, че качествените проекти напълно отговарящи на представата на компаниите за отлична работна среда се усвояват много бързо. От друга страна това дава възможност за добра предвидимост на пазара.

 

Средните наеми през второто тримесечие останаха стабилни - при клас А офертните нива, варират между 12 и 14 евро на кв.м, а при клас Б - между 8 и 11 евро на  кв.м. Очаква се през втората половина на 2019 г. наемните нива да останат без съществена промяна.  

Малцина собственици смятат ,че биха могли да постигнат наемни нива над пазарните. Близо 80% от тях определят пазара като стабилен. До края на годината не се очакват промени в наемите.

В началото на 2019 г. общия обем на споделените офис площи в София възлиза на 33 000 кв.м. или малко под 2% от общото предлаганите офиси клас А и Б. Относителен дял сходен с останалите европейски пазари. Прогнозно делът на споделените работни пространства в следващите години ще нараства с по-бързи темпове. Все повече от офисните проекти разполагат със собствени зони за споделени офиси с цел осигуряване на максимална гъвкавост на своите наематели. Предимството им е в  гъвкавостта пред традиционния офис пазар, при който наемателите са обвързани с дългосрочни договори и заетост на квадратни метри.  Съществува тясна връзка между цените на наемите на традиционен офис и алтернативното предлагане на споделени такива.  Все по-сериозното навлизане на coworking концепцията може да се обясни с рестриктивните за наемателите стандартни договори – с 10-годишен срок и довършителни работи изцяло за тяхна сметка.

Доклад за град София за второто полугодие на 2023 г.

04.03.2024

Инвестиционен пазар Предпазливото поведение, наблюдавано при инвеститорите през първото полугодие на 2023 г., продължи и през второто полугодие. Основната причина за това изглежда е високата цена на финансиране, тъй като лихвените проценти за инвеститорите са достигнали 6,5 – 7,5%, което осно...

Научи повече

Доклад за град София за първото полугодие на 2023 г.

11.09.2023

Инвестиционен пазар През първата половина на 2023 г. се наблюдава умерена инвестиционна активност, като повечето сделки са съсредоточени в офис сегмента. Предпазливото поведение на инвеститорите може да се обясни с очакванията им за глобално икономическо забавяне и потенциално повишение в размера н...

Научи повече

Доклад за град София за второто полугодие на 2022 г.

03.03.2023

Очаква се завършването на нови ритейл паркове Общият запас от търговски площи в България възлиза на над 1,17 млн. кв.м., от които 542 800 кв.м. са разположени в град София. С наличност от 815 000 кв.м. площи в цялата страна, сегментът на търговските центрове не добави никакви нови завършени площи ...

Научи повече