Новини

Какво се случва с пазара на офис площи през 2019

31.03.2020

През второто тримесечие на 2019 г. се увеличава обема на офис площите. Към момента се изграждат над 450 000 кв.м., предвидени за въвеждане в експлоатация до края на 2022 г. Още около 400 000 кв. м. са планираните за изграждане за тях няма издадени разрешителни за строеж и не са стартирани строителни дейности.

По данни на националния статистически институт през първото тримесечие на 2019 г. са издадени 28 разрешителни за строеж на офис и административни сгради в страната с обща разгъната застроена площ 67 404 кв.м., наблюдава се ръст от 8% спрямо същия период на миналата година. Само за сравнение с този период на 2017 и 2016 г. се отчита спад съответно от 3% и 35%.

През второто тримесечие на годината на пазара са въведени 23 000 кв.м. офис площи, нетно са усвоени 27 000 кв.м. в резултат на това делът на свободните офис площи се понижи до 9,1 %. За разглеждания период свободните офис площи в столицата са 9.9%. При сградите Клас А нивата са под 9%. Очакваме активността на наемния пазар да се засили през третото и четвъртото тримесечие, които традиционно са по-динамични.

Най-голяма част от новите проекти са с локация по ключовите булеварди с добри транспортни връзки. Района около Бизнес парка е във фокуса на инвеститорите, пред следващите години активно ще се реализират нови офисни проекти в кв. „Хладилника“.

Оклоло една трета от собствениците и инвеститорите в офисни сгради в София обмислят инвестиция в други градове. На национално ниво най-сериозен интерес предизвикват Пловдив и Варна осигуряващи подходящи условия за развитие на наемателите.

 

Търсенето на офис площи през периода остана относително стабилно. Най-активни на наемния пазар са компаниите от технологичния и аутсорсинг сектора, с около 53% от новонаетите площи,  които търсят възможности за разширение или консолидация на бизнеса си. Тези наематели имат конкретни изисквания към офис средата. Запознати са с проектите на много ранен етап, сключват договори за наем на офисни помещения преди разрешението за ползване. Това е знак, че качествените проекти напълно отговарящи на представата на компаниите за отлична работна среда се усвояват много бързо. От друга страна това дава възможност за добра предвидимост на пазара.

 

Средните наеми през второто тримесечие останаха стабилни - при клас А офертните нива, варират между 12 и 14 евро на кв.м, а при клас Б - между 8 и 11 евро на  кв.м. Очаква се през втората половина на 2019 г. наемните нива да останат без съществена промяна.  

Малцина собственици смятат ,че биха могли да постигнат наемни нива над пазарните. Близо 80% от тях определят пазара като стабилен. До края на годината не се очакват промени в наемите.

В началото на 2019 г. общия обем на споделените офис площи в София възлиза на 33 000 кв.м. или малко под 2% от общото предлаганите офиси клас А и Б. Относителен дял сходен с останалите европейски пазари. Прогнозно делът на споделените работни пространства в следващите години ще нараства с по-бързи темпове. Все повече от офисните проекти разполагат със собствени зони за споделени офиси с цел осигуряване на максимална гъвкавост на своите наематели. Предимството им е в  гъвкавостта пред традиционния офис пазар, при който наемателите са обвързани с дългосрочни договори и заетост на квадратни метри.  Съществува тясна връзка между цените на наемите на традиционен офис и алтернативното предлагане на споделени такива.  Все по-сериозното навлизане на coworking концепцията може да се обясни с рестриктивните за наемателите стандартни договори – с 10-годишен срок и довършителни работи изцяло за тяхна сметка.

Доклад за град София за първото полугодие на 2022 г.

15.09.2022

Доклад за град София за първото полугодие на 2022 г.  Пазарът на бизнес имоти у нас продължава да показва признаци на подобрение спрямо състоянието му по време на COVID пандемията, сочи докладът Sofia City Report за първото полугодие на 2022 г., публикуван от консултантската компания JLL с под...

Научи повече

Доклад София град H2 2021

02.03.2022

Доклад София град H2 2021 - По-силното търсене на офис площи през 2021 г. бележи началото на процеса на възстановяване София, 1 март 2022 г. - След като преодоля предизвикателствата, породени от пандемията COVID-19, българският пазар на бизнес недвижими имоти показва признаци на възстановяване. Пре...

Научи повече

Направиха първа копка на най-големия ритейл парк в България

19.10.2021

Първа копка на най-големия  ритейл парк в България бе направена днес (19.10.2021) в град Перник.  Ритейл парк Перник Плаза, с инвестиция от над 20 милиона лева, ще бъде най-голямата комерсиална, зона предоставяща търговски площи в града и региона и един от най-мащабните и със сигурност най...

Научи повече