Новини

Пловдив-индустриалният център на страната

19.01.2017

Пловдив все по-упорито се налага като индустриалната столица на България. Само в икономическа зона „Тракия" всяка година се инвестират между 70 и 130 млн. евро от чуждестранни и български компании, а през новата 2017-а година ще бъдат необходими над 5000 нови служители за предприятията в региона. Като наистина знакова от гледна точка на инвестициите определят 2016-а, анализатори, предприемачи и общински служители. Тъкмо заради това от община Пловдив се похвали с едни от най-ниските стойности на безработицата в страната - едва 3,8%. Най-голям е броят на капиталовите вложения в сферата на комуникациите и IT бранша. През 2016-а година присъствието на този вид дейност в Пловдив е нараснало с 20%, а броят на наетите вече надхвърля 5000. Нови над 1000 инженерни кадри ще трябват и за предприятията в района на икономическа зона „Тракия". През 2017-а там ще бъдат обявени и още близо 4000 позиции за среден и нискоквалифициран персонал. През изтеклата година в индустриалната зона отвориха няколко нови предприятия. На финалната права са преговорите с белгийска компания в областта на модата, която ще инвестира в района на Раковски и фирми, които искат да работят в община Марица. Според икономистите Пловдив се очертава като твърдо логистично ядро. Стратегическото географско положение, както и наличната инфраструктура, дават увереност на инвеститорите да изберат точно този регион. Прогнозите са, че през следващите 10 години само в икономическа зона Тракия ще бъдат вложени над 1 милиард евро и разкрити над 30 000 работни места. От бизнеса обаче се оплакват от сериозна липса на добре обучените кадри и призовават професионалното образование у нас да бъде подкрепяно и насърчавано. Сега огромните дефицити са в сферата на текстила, мехатрониката и автомобилния сектор.

Доклад за град София за второто полугодие на 2023 г.

04.03.2024

Инвестиционен пазар Предпазливото поведение, наблюдавано при инвеститорите през първото полугодие на 2023 г., продължи и през второто полугодие. Основната причина за това изглежда е високата цена на финансиране, тъй като лихвените проценти за инвеститорите са достигнали 6,5 – 7,5%, което осно...

Научи повече

Доклад за град София за първото полугодие на 2023 г.

11.09.2023

Инвестиционен пазар През първата половина на 2023 г. се наблюдава умерена инвестиционна активност, като повечето сделки са съсредоточени в офис сегмента. Предпазливото поведение на инвеститорите може да се обясни с очакванията им за глобално икономическо забавяне и потенциално повишение в размера н...

Научи повече

Доклад за град София за второто полугодие на 2022 г.

03.03.2023

Очаква се завършването на нови ритейл паркове Общият запас от търговски площи в България възлиза на над 1,17 млн. кв.м., от които 542 800 кв.м. са разположени в град София. С наличност от 815 000 кв.м. площи в цялата страна, сегментът на търговските центрове не добави никакви нови завършени площи ...

Научи повече