Новини

2015 предлага активен пазар за жилищни и индустриални конструкции

27.07.2015

Активността и в двата пазара се дължи на продължаващия интерес от страна на компании, които изнасят отрасли или търговска дейност в страната. В сегмента на индустриалните търговски недвижими имоти основните купувачи са компании от светлинната индустрия и производителите на автомобилни компоненти, които започват или разрастват бизнеса си в България. Сделките за площи за жилищни или големи развлекателни проекти също продължават. Основният двигател в офис площите остава разширяването и релокациите на компании от ИТ и Оутсорсинг секторите. В контекста на нарастващото търсене и в двата сегмента липсата на подхдящи площи е главната пречка пред потенциални сделки. Временно разрешение на проблема е трансформацията на търговските площи в офис и индустриални такива. През първoто тримесечие на 2015г. се случи нещо подобно с ЦУМ – офис площите се увеличиха за сметка на няколко етажа от търговската част.

Сделките с поземлени имоти са с най-видима активност на пазара на индустриални имоти през първото тримесечие на 2015г.

Доклад за град София за първото полугодие на 2023 г.

11.09.2023

Инвестиционен пазар През първата половина на 2023 г. се наблюдава умерена инвестиционна активност, като повечето сделки са съсредоточени в офис сегмента. Предпазливото поведение на инвеститорите може да се обясни с очакванията им за глобално икономическо забавяне и потенциално повишение в размера н...

Научи повече

Доклад за град София за второто полугодие на 2022 г.

03.03.2023

Очаква се завършването на нови ритейл паркове Общият запас от търговски площи в България възлиза на над 1,17 млн. кв.м., от които 542 800 кв.м. са разположени в град София. С наличност от 815 000 кв.м. площи в цялата страна, сегментът на търговските центрове не добави никакви нови завършени площи ...

Научи повече

Доклад за град София за първото полугодие на 2022 г.

15.09.2022

Доклад за град София за първото полугодие на 2022 г.  Пазарът на бизнес имоти у нас продължава да показва признаци на подобрение спрямо състоянието му по време на COVID пандемията, сочи докладът Sofia City Report за първото полугодие на 2022 г., публикуван от консултантската компания JLL с под...

Научи повече