Новини

Рекордни инвестиции в логистични и индустриални имоти в Европа

14.09.2015

Инвестициите на пазара на логистични и индустриални имоти в Европа са достигнали рекордни обеми през второто тримесечие на 2015 г. Общият обем на инвестициите достига 6,1 млрд. евро за периода април-юни.

Най-предпочитана дестинация за инвестиции в сегмента е Великобритания – страната е привлякла около 40 на сто от общия обем на инвестициите за периода.

Най-активни в пазарния сегмент са 3PL операторите и търговските вериги, подкрепяни от ръста на потреблението в Европа и износа от еврозоната. В Централна и Източна Европа компаниите от автомобилната индустрия доминират на пазара.

Въпреки силния ръст на усвоените площи, а и на строителната активност в някои региони, наемните равнища отбелязват скромен ръст за периода, като повишенията са концентрирани основно във Великобритания и Ирландия.

Що се отнася до доходността, тя остава на високи равнища във Франция, Италия и Централна Европа, като тенденцията е да се понижава. Средната доходност за целия регион на Европа, Близкия Изток и Африка се понижава под 7 на сто, а на много от пазарите са достигнати рекордно ниски равнища.

Доклад за град София за второто полугодие на 2023 г.

04.03.2024

Инвестиционен пазар Предпазливото поведение, наблюдавано при инвеститорите през първото полугодие на 2023 г., продължи и през второто полугодие. Основната причина за това изглежда е високата цена на финансиране, тъй като лихвените проценти за инвеститорите са достигнали 6,5 – 7,5%, което осно...

Научи повече

Доклад за град София за първото полугодие на 2023 г.

11.09.2023

Инвестиционен пазар През първата половина на 2023 г. се наблюдава умерена инвестиционна активност, като повечето сделки са съсредоточени в офис сегмента. Предпазливото поведение на инвеститорите може да се обясни с очакванията им за глобално икономическо забавяне и потенциално повишение в размера н...

Научи повече

Доклад за град София за второто полугодие на 2022 г.

03.03.2023

Очаква се завършването на нови ритейл паркове Общият запас от търговски площи в България възлиза на над 1,17 млн. кв.м., от които 542 800 кв.м. са разположени в град София. С наличност от 815 000 кв.м. площи в цялата страна, сегментът на търговските центрове не добави никакви нови завършени площи ...

Научи повече