Новини

Индустриалните и логистични имоти – (малко) повече смелост на инвеститорите

26.01.2016

През 2015 г. най-сетне стартираха няколко спекулативни проекта като отговор на сигналите на пазара - вторият етап на логистичния парк East Ring, третата фаза на 3ММ Лого център, втора сграда в Universal Logistics, Ring Road Logistic Park и други.

Заради засиленото търсене очакванията са, че новите проекти бързо ще се запълнят, тъй като свободните площи са под 2%. Така свитото предлагане доведе до ръст на цените – средно те превишават 4 евро за кв.м, а в някои случаи – и 5 евро.

Търсят се главно големи складови площи от висок клас, отговарящи на европейските стандарти, както и складови площи от по-нисък клас. Към момента търсенето е повече от предлагането и не се очаква обрат в краткосрочен план.

Най-голямо раздвижване на пазара на складови площи се наблюдава в района на София и Пловдив. Цените на складовете висок клас достигат от 3 до 5,5 евро за кв.м, а на нисък клас – 1-2 евро. В останалите райони на страната цените са с едно до две евро надолу предвид локацията на площите при същото качество.

Най-търсени са локациите в основните градски центрове - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора, в районите с добре развита инфраструктура и развит пазар на работна ръка. Предвид състоянието на инфраструктурата към момента най-развити райони са София и Пловдив.

По-осезаемото раздвижване на индустриалния пазар е свързано и с развитието на инфраструктурата. Същевременно реализирането на големи проекти ще спомогне за привличане и на нови инвеститори.

Доклад за град София за второто полугодие на 2023 г.

04.03.2024

Инвестиционен пазар Предпазливото поведение, наблюдавано при инвеститорите през първото полугодие на 2023 г., продължи и през второто полугодие. Основната причина за това изглежда е високата цена на финансиране, тъй като лихвените проценти за инвеститорите са достигнали 6,5 – 7,5%, което осно...

Научи повече

Доклад за град София за първото полугодие на 2023 г.

11.09.2023

Инвестиционен пазар През първата половина на 2023 г. се наблюдава умерена инвестиционна активност, като повечето сделки са съсредоточени в офис сегмента. Предпазливото поведение на инвеститорите може да се обясни с очакванията им за глобално икономическо забавяне и потенциално повишение в размера н...

Научи повече

Доклад за град София за второто полугодие на 2022 г.

03.03.2023

Очаква се завършването на нови ритейл паркове Общият запас от търговски площи в България възлиза на над 1,17 млн. кв.м., от които 542 800 кв.м. са разположени в град София. С наличност от 815 000 кв.м. площи в цялата страна, сегментът на търговските центрове не добави никакви нови завършени площи ...

Научи повече