Новини

Делът на празните офиси в София продължава да се понижава

03.06.2016

Делът на свободните офис площи в София продължава да намалява и през първото тримесечие на тази година. Същевременно предлагането на първокласни офиси плавно се увеличава заради засиленото търсене. Отчита се и възходяща тенденция при наемните нива, която се очаква да продължи в краткосрочен план поне до момента, в който се постигне баланс между търсене и предлагане.

Общият обем на офис площите от клас А и Б нараства до 1,73 млн. кв.м през първата четвърт на 2016 г. Нововъведените в експлоатация пространства са около 13 500 кв.м, отчитат експертите.

През тази година се очаква да бъдат въведени в експлоатация близо 50 хил. кв.м нови офиси, а през 2017 г. – около 110 хил. кв.м. Мотивирани от позитивната тенденция на пазара, инвеститорите се очаква да започнат строителна дейност по няколко по-големи проекта през второто полугодие. Така през следващите 2-3 години на пазара ще излязат още около 90 хил. кв.м площи.

През първото тримесечие на 2016 г. средните наемни нива се повишават с малко над 1,5% спрямо края на 2015 г. Динамиката се дължи предимно на офисите от клас А заради силното търсене най-вече от аутсорсинг индустрията и ИТ сектора.

Доклад за град София за второто полугодие на 2023 г.

04.03.2024

Инвестиционен пазар Предпазливото поведение, наблюдавано при инвеститорите през първото полугодие на 2023 г., продължи и през второто полугодие. Основната причина за това изглежда е високата цена на финансиране, тъй като лихвените проценти за инвеститорите са достигнали 6,5 – 7,5%, което осно...

Научи повече

Доклад за град София за първото полугодие на 2023 г.

11.09.2023

Инвестиционен пазар През първата половина на 2023 г. се наблюдава умерена инвестиционна активност, като повечето сделки са съсредоточени в офис сегмента. Предпазливото поведение на инвеститорите може да се обясни с очакванията им за глобално икономическо забавяне и потенциално повишение в размера н...

Научи повече

Доклад за град София за второто полугодие на 2022 г.

03.03.2023

Очаква се завършването на нови ритейл паркове Общият запас от търговски площи в България възлиза на над 1,17 млн. кв.м., от които 542 800 кв.м. са разположени в град София. С наличност от 815 000 кв.м. площи в цялата страна, сегментът на търговските центрове не добави никакви нови завършени площи ...

Научи повече