Предприемачи и инвеститори

Като част от инвестиционния пазар на недвижими имоти е много важно да можем да различаваме и да се възползваме от предоставените ни възможности. Тези стъпки са от решаващо значение за просперитета на която и да е компания. В този предизвикателен и променящ се бизнес, ние подпомагаме предприемачи и инвеститори да получат максимална стойност от техните имотни придобивки.

Ние подпомагаме вижданията на предприемачите да бъдат осъществени, а целите им - изпълнени за дългосрочен план.

Като инвеститор, предлагаме текущи и растящи знания в съответните области. Консултираме с намерение да покажем пазарните възможности и съответно, потенциалната печалба от тях.

Линията от услуги надхвърля предоставянето на информация, като освен това я свързва с нови капитали, финансиране, планиране, управление на активи и предоставяне на адекватни решения.

Предприемачи и инвеститори

Отдаване под наем

Увеличете възвръщаемостта си чрез нашия опит, амбиция и връзки.

Нашите търговски лизингови агенти са находчиви, отговорни хора с текуща пазарна интелигентност.

При възможност да представяме Вашия имот, ние ще разработим маркетингов план, гарантиращ успех.

Можем да бъдем полезни за Вас, ако търсите начини за: повишаване на имотна стойност, стабилизиране на позиция, преминаване към продажба на имот или придобиването на нов такъв.

Стратегическо управление на активи

Корпоративни финанси

Можем да Ви предоставим финансов съвет за успешна реализация на Вашия проект.

Консултация на предприемачи

Консултацията на предприемачи се базира върху целта за отключване на допълнителна стойност от притежаваните активи. Независимо дали целта е да се генерира печалба или да се подобри възвръщаемостта на инвестициите, нашият екип има умението и опита да Ви съветва по всеки аспект.

Консултация на инвеститори

Нашият екип се стреми да осигури дългосрочна ефективност на инвестициите Ви и най-добрата по рода си клиентска база. Инвестиционните ни специалисти се намират в София и разработват широкоспектърни стратегии, осигуряващи бъдещия Ви успех.

Предлагаме консултиране на клиенти във връзка с представяне на пълния набор от инвестиционни недвижими имоти. Съветваме всеки тип инвеститор и собственик на недвижимо имущество – от частни лица до големи институции.

Нашите знания и разбиране относно пазара на недвижимото имущество, както и отношенията, които сме изградили с клиентите ни – продавачи и купувачи, ни помагат да дадем най-доброто от себе си.

Управление на проекти

Управлението на проекти съдържа в себе си целия цикъл на самия проект – от офис релокацията, експанзията на проекта и осъществяването на други операции. Да имате надежден партньор като нас до себе си, е ключов фактор за успешното управление на проекта Ви. Това може да съкрати техническото време за работа и да минимизира риска от превишаване на разходите.

Управление на имотни активи

С цел оптимизиране възвръщаемостта на стойността на имота, извършваме оптимизиране на микса от наематели, анализ, прилагане на лизингови стратегии, преговори и документация, подбор и управление на местните доставчици на услуги.

Тайната на успеха в управлението на имотни активи, се крие в информационния поток между нас, наши колеги, партньори и клиенти. Прехвърляне на знания и информация в рамките на организационната структура е ключът за просперитет.

Управлението на имотни активи – целта на оферта за управление на имоти е да увеличи клиентските активи.

Оценка на имота и проучване

Ние се стремим да отразим реалната стойност, вземайки предвид всички фактори.

Проучването е една от най-важните услуги, които предлагаме. Чрез него успяваме да развием най-добрия стратегически план. За да се постигне това, се преминава през задълбочен анализ, като се ползват различни източници на информация. Получените данни се разучават и се разработва ясна концепция за действие.

ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА