Договор № BG16RFOP002-2.073-12341-C01, с наименование: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

img news

Проект и главна цел: Договор № BG16RFOP002-2.073-12341-C01, с наименование: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Бенефициент: АЙ ПИ СИ ПАРТНЕРС ООД

Обща стойност: 10000.00 лв., от които 8500.00 лв. европейско и 1500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 04.09.2020г.
Край: 04.12.2020 г.