Очакват се още инвестиции в сектора на бизнес имотите

 

 

Сегментите с най-голям инвестиционен потенциал ще останат офиси и търговски площи, при които се наблюдава устойчиво развитие, висока заетост на проектите и стабилни наемни нива.

Повече предлагане в офисите

През втората половина на 2016 г. предлагането на модерни офис площи клас А и Б в София се е увеличило със стабилен темп от 2% и достига 1.9 млн. кв.м
. От тях новите площи са 41 257 кв.м, от които 70% в проекти от най-високия клас. Само при този тип проекти предлагането е пораснало с 5% през второто полугодие, а общо за цялата година ръстът е в размер на 4%.

Търсенето, от друга страна, поддържа високите си нива, което обуславя започналото още през първото полугодие на миналата година активно строителство на офисни сгради. Общият размер на брутно наетите площи през миналата година е 130 хил. кв.м в сравнение със 112.9 хил. кв.м през 2015 г.

 

Новите търговски площи

Второто полугодие на 2016 г. е първото от година насам, в което се отчита ръст на общия обем търговски площи. Той се дължи на откриването на Mall Markovo Tepe в Пловдив.

 

В периода юли - декември на миналата година наемните нива на първокласни локации в търговските центрове и на бул. "Витоша" регистрират леко покачване със стойности съответно 35 евро/ кв.м и 45 евро/ кв.м.

 

През 2017 г. предстои да започне реализацията на нов търговски център в Русе - Shopping Arena Ruse, който ще бъде част от мултифункционален комплекс, включващ офисна сграда, хотел и вече функционираща спортна зала.

 

Индустриално задвижване

Предлагането на складови и логистични площи се увеличава постепенно от 2009 г. насам и през 2016 г. не прави изключение
.

 

Усвоените площи на годишна база през 2016 г. отчитат спад спрямо нивата от 2015 г., като приблизително 53 000 кв.м са отдадени в спекулативно построени и съществуващи складови и логистични площи. Очакването на експертите е наемните нива да останат стабилни, а спекулативното строителство да продължи.