Пловдив-индустриалният център на страната

Пловдив все по-упорито се налага като индустриалната столица на България. Само в икономическа зона „Тракия" всяка година се инвестират между 70 и 130 млн. евро от чуждестранни и български компании, а през новата 2017-а година ще бъдат необходими над 5000 нови служители за предприятията в региона. Като наистина знакова от гледна точка на инвестициите определят 2016-а, анализатори, предприемачи и общински служители. Тъкмо заради това от община Пловдив се похвали с едни от най-ниските стойности на безработицата в страната - едва 3,8%. Най-голям е броят на капиталовите вложения в сферата на комуникациите и IT бранша. През 2016-а година присъствието на този вид дейност в Пловдив е нараснало с 20%, а броят на наетите вече надхвърля 5000. Нови над 1000 инженерни кадри ще трябват и за предприятията в района на икономическа зона „Тракия". През 2017-а там ще бъдат обявени и още близо 4000 позиции за среден и нискоквалифициран персонал. През изтеклата година в индустриалната зона отвориха няколко нови предприятия. На финалната права са преговорите с белгийска компания в областта на модата, която ще инвестира в района на Раковски и фирми, които искат да работят в община Марица. Според икономистите Пловдив се очертава като твърдо логистично ядро. Стратегическото географско положение, както и наличната инфраструктура, дават увереност на инвеститорите да изберат точно този регион. Прогнозите са, че през следващите 10 години само в икономическа зона Тракия ще бъдат вложени над 1 милиард евро и разкрити над 30 000 работни места. От бизнеса обаче се оплакват от сериозна липса на добре обучените кадри и призовават професионалното образование у нас да бъде подкрепяно и насърчавано. Сега огромните дефицити са в сферата на текстила, мехатрониката и автомобилния сектор.