2015 предлага активен пазар за жилищни и индустриални конструкции

Активността и в двата пазара се дължи на продължаващия интерес от страна на компании, които изнасят отрасли или търговска дейност в страната. В сегмента на индустриалните търговски недвижими имоти основните купувачи са компании от светлинната индустрия и производителите на автомобилни компоненти, които започват или разрастват бизнеса си в България. Сделките за площи за жилищни или големи развлекателни проекти също продължават. Основният двигател в офис площите остава разширяването и релокациите на компании от ИТ и Оутсорсинг секторите. В контекста на нарастващото търсене и в двата сегмента липсата на подхдящи площи е главната пречка пред потенциални сделки. Временно разрешение на проблема е трансформацията на търговските площи в офис и индустриални такива. През първoто тримесечие на 2015г. се случи нещо подобно с ЦУМ – офис площите се увеличиха за сметка на няколко етажа от търговската част.

Сделките с поземлени имоти са с най-видима активност на пазара на индустриални имоти през първото тримесечие на 2015г.