ИТ бизнесът раздвижи пазара на офис площи

Наемите за сгради от клас А варират от 10,5 до 12,5 евро/кв.м.

Повишено търсене на офис площи през последната половин година се наблюдава на пазара у нас. Търсенето е доминирано предимно от компании, чийто офис нужди са за площи до около 500 кв.м., но не липсват и такива, които да надвишават тази площ, достигайки до около и над 1000 кв.м.

Сферите на дейност на компаниите, търсещи офис площи са различни, но в повечето случаи това са такива, които оперират в ИТ индустрията или са тясно свързани с нея, като в основата стои големият потенциал на България в тази сфера. Друга немалка част от компаниите оперират в аутсорсинга.

Над 60% от търсенето на офис площи е движено от релокации на компаниите с цел консолидиране и обединяване им под един покрив. Не са редки случаите когато компании, имащи по няколко офиса на различни места, искат да ги обединят на едно място с цел оптимизиране на разходи и подобрена комуникация между отделните офиси.

Останалата част от търсенето в страната идва от компании, които целят отваряне на нов офис. Около 80% от запитванията са от компании, които ще започнат работа с до 50 човека персонал, като често те заявяват потенциал за разширяване на дейността си над първоначално предвидената. Някои от търсенията за офис площи целят да удовлетворят и по-големи нужди още от самото начало, които позволяват започване на работа на 70-80 и дори до 100 човека.

До края на годината се очаква пускането в експлоатация на няколко големи проекта, което ще даде възможност за удовлетворяване и на по-големите търсения от над 1 000 – 1 500 кв.м. Свободните офис площи клас А и Б в София са около 15-16%, но в някои от най-новите и добре управлявани офис сгради те са под 4-5%. Забелязва се възвръщане на доверието на инвеститорите в този пазар и съответно размразяване на някои от офис проектите – например City Tower в София. Наблюдава се и известно втвърдяване на позициите относно договаряне на крайна наемна цена с бъдещите наематели.

Към първото тримесечие на 2015 година офертните наемни нива варират в следните ценови диапазони: за клас А сгради – 10,5-12,5 евро/кв.м./месец и такса поддръжка – 2-3 евро/кв.м./месец; за клас Б сгради – 5-8 евро/кв.м./месец и такса поддръжка 1-2 евро/кв.м./месец. В близка перспектива наемните нива едва ли ще достигнат много по-високи нива от тези, които са към днешна дата. По-скоро пазарната реалност към момента обуславят добър пазар на офис площи в рамките на следващите поне 12-18 месеца, сочи прогнозата.