Рекордни инвестиции в логистични и индустриални имоти в Европа

Инвестициите на пазара на логистични и индустриални имоти в Европа са достигнали рекордни обеми през второто тримесечие на 2015 г. Общият обем на инвестициите достига 6,1 млрд. евро за периода април-юни.

Най-предпочитана дестинация за инвестиции в сегмента е Великобритания – страната е привлякла около 40 на сто от общия обем на инвестициите за периода.

Най-активни в пазарния сегмент са 3PL операторите и търговските вериги, подкрепяни от ръста на потреблението в Европа и износа от еврозоната. В Централна и Източна Европа компаниите от автомобилната индустрия доминират на пазара.

Въпреки силния ръст на усвоените площи, а и на строителната активност в някои региони, наемните равнища отбелязват скромен ръст за периода, като повишенията са концентрирани основно във Великобритания и Ирландия.

Що се отнася до доходността, тя остава на високи равнища във Франция, Италия и Централна Европа, като тенденцията е да се понижава. Средната доходност за целия регион на Европа, Близкия Изток и Африка се понижава под 7 на сто, а на много от пазарите са достигнати рекордно ниски равнища.