Индустриалните и логистични имоти – (малко) повече смелост на инвеститорите

През 2015 г. най-сетне стартираха няколко спекулативни проекта като отговор на сигналите на пазара - вторият етап на логистичния парк East Ring, третата фаза на 3ММ Лого център, втора сграда в Universal Logistics, Ring Road Logistic Park и други.

Заради засиленото търсене очакванията са, че новите проекти бързо ще се запълнят, тъй като свободните площи са под 2%. Така свитото предлагане доведе до ръст на цените – средно те превишават 4 евро за кв.м, а в някои случаи – и 5 евро.

Търсят се главно големи складови площи от висок клас, отговарящи на европейските стандарти, както и складови площи от по-нисък клас. Към момента търсенето е повече от предлагането и не се очаква обрат в краткосрочен план.

Най-голямо раздвижване на пазара на складови площи се наблюдава в района на София и Пловдив. Цените на складовете висок клас достигат от 3 до 5,5 евро за кв.м, а на нисък клас – 1-2 евро. В останалите райони на страната цените са с едно до две евро надолу предвид локацията на площите при същото качество.

Най-търсени са локациите в основните градски центрове - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора, в районите с добре развита инфраструктура и развит пазар на работна ръка. Предвид състоянието на инфраструктурата към момента най-развити райони са София и Пловдив.

По-осезаемото раздвижване на индустриалния пазар е свързано и с развитието на инфраструктурата. Същевременно реализирането на големи проекти ще спомогне за привличане и на нови инвеститори.