София е сред най-обещаващите инвестиционни дестинации в Европа

Българската столица София, както и областните центрове Плевен, Бургас, Пловдив, Русе и Варна попадат в класация на списание fDi Magazine на най-обещаващите дестинации за инвестиции в Европа за 2016/2017 г. от гледна точка ефективност на разходите.

Областите Бургас, Пловдив, Русе, Стара Загора, Варна и София пък са включени в най-перспективните региони за инвестиции също в категорията за ефективност на разходите.

Градовете са класирани в пет групи – водещи мегаполиси с население от над 750 хил. души и повече от 2 млн. души в по-широките зони около тях, големи градове с население над 500 хил. души и повече от 1 млн. в по-широката зона около тях, средни градове с над 200 хил. души население и над 750 хил. души в по-широката зона около тях, малки градове с население между 100 хил. и 350 хил. души и микро градове население под 100 хил. души.

Водещите европейски региони са класирани в три групи – най-големите с население над 4 млн. души, средни с население 1,5-4 млн. души и малки с население под 1,5 млн. души.

Столицата София е на четвърто място сред големите европейски градове в групата на най-добрите дестинации за инвестиции от гледна точка ефективност на разходите.

Плевен, Бургас, Пловдив, Русе и Варна се класират на съответно 5-то, 7-мо, 8-мо, 9-то и 10-то място в класацията на водещите малки градове за инвестиции в Европа също по показателя ефективност на разходите.

В групата на средноголемите региони по показателя ефективност на разходите са класирани област Бургас - на 2-ро място, изпреварена само от Скопие. Област Пловдив е на 3-то място, следвана от Русе и Стара Загора, а областите Варна и София са на съответно 7-мо и 8-мо място.