Делът на празните офиси в София продължава да се понижава

Делът на свободните офис площи в София продължава да намалява и през първото тримесечие на тази година. Същевременно предлагането на първокласни офиси плавно се увеличава заради засиленото търсене. Отчита се и възходяща тенденция при наемните нива, която се очаква да продължи в краткосрочен план поне до момента, в който се постигне баланс между търсене и предлагане.

Общият обем на офис площите от клас А и Б нараства до 1,73 млн. кв.м през първата четвърт на 2016 г. Нововъведените в експлоатация пространства са около 13 500 кв.м, отчитат експертите.

През тази година се очаква да бъдат въведени в експлоатация близо 50 хил. кв.м нови офиси, а през 2017 г. – около 110 хил. кв.м. Мотивирани от позитивната тенденция на пазара, инвеститорите се очаква да започнат строителна дейност по няколко по-големи проекта през второто полугодие. Така през следващите 2-3 години на пазара ще излязат още около 90 хил. кв.м площи.

През първото тримесечие на 2016 г. средните наемни нива се повишават с малко над 1,5% спрямо края на 2015 г. Динамиката се дължи предимно на офисите от клас А заради силното търсене най-вече от аутсорсинг индустрията и ИТ сектора.